Jäätmeprogramm

Nimi:Jäätmeprogramm
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärgiks on suunata mõtlema, mida saame ise ära teha selleks, et jäätmeteket vähendada ning kuidas toimetada juba tekkinud jäätmetega. Praktilise tegevusena on kõigil osalejatel võimalus harjutada programmi läbiviija poolt kaasa võetud jäätmete sorteerimist.

 

Maakond:Saaremaa
Keskus:Viidumäe looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):1
Läbiviimise koht:Saare maakonna kool või Viidumäe looduskeskus
Lisainfo:mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee, 5304 7882
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Programm viiakse läbi ruumis, kus õpilastel peab olema võimalus istuda ja esitlust vaadata. Esitluse näitamiseks on vaja arvutit, projektorit ja kohta, kust kõik näidatavat näevad. Juhul kui õpetaja poolt ei ole võimalik arvutit ja projektorit tagada, siis palun sellest programmi läbiviijale teada anda. Vajalik projektor ja ruum, mida saab ümber paigutada.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mahe Metsalu, Keskkonnaamet
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse