SIPELGAS FERDA VÄHENDAB PRÜGI (I kooliaste, koolis aastaringselt)

Nimi:SIPELGAS FERDA VÄHENDAB PRÜGI (I kooliaste, koolis aastaringselt)
Kirjeldus:

ferdarSipelgas Ferda annab juhiseid jäätmete sortimiseks ja vähendamiseks.

Õpitulemus:õpilased saavad selgeks prügi sortimise põhimõtteid ning mõistavad selle vajalikkust. Oskavad  tuua näiteid jäätmete taaskasutuse kohta, hindavad jäätmeid kui toorainet.

Seos õppekavaga: Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 Ainevaldkond „ Loodusained ” Inimene. Inimese elukeskkond. 3. klassi õpilane: teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt.

Tegevuste ja õppemeetodite kirjeldus: Ettekanne koos aruteluga: sipelgas Ferda tutvustab jäätmeliike, nende sortimist ja taaskasutamise võimalusi. Ferda annab juhiseid jäätmetekke vähendamiseks. Teemakohased filmiklipid ja viktoriin teadmiste kinnistamiseks. Praktiline tegevus: jäätmete sortimise teatevõistlus, töölehtede täitmine ja vanapaberist kinkekoti meisterdamine

 

Võtmesõnad: jäätmed, jäätmete liigid, sortimine, pakend, pandipakendimärgis, biojäätmed, olmejäätmed, ohtlikud jäätmed, ohumärgis, kompostimine, lagundajad, jäätmete põletamine, prügila, taaskasutus, korduskasutus.

Õppeprogrammi_kirjeldus

Maakond:Põlvamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Põlvamaa)
Kestus (tundides):2 x 45 min
Läbiviimise koht: koolis
Lisainfo:mari.kala@keskkonnaamet.ee, 7990914
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Keskkonnaamet, keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:20.07.2017


Logi sisse