Karula rahvuspark

Nimi:Karula rahvuspark
Kirjeldus:

Õppeprogrammi käigus saavad õpilased ülevaate Karula rahvuspargi loodusväärtsustest ja kultuuripärandist. Matkatakse 4-km pikkusel Ähijärve teerajal, mis kulgeb Ähijärve ääres mööda niitu, metsateed, vana hobuteed. Räägitakse looduse kaitsmise vajadusest, looduskaitse põhimõtetest, looduskaitselistest piirangutest. Pööratakse tähelepanu Karula rahvuspargis elutsevatele liikidele ning nende vajadustele. Käsitletakse erinevaid teemasid sõltuvalt aastaajast ja ilmast.

Matka käigus mängitakse keskkonnamänge, uuritakse luubiga (objekt sõltub aastaajast) ja väideldakse keskkonnakaitse teemal – kellele on looduskaitsest kasu, kas ja kuhu võib rahvuspargis ehitada.

Karula rahvuspark – programmi kirjeldus

Maakond:Võrumaa
Keskus:Karula rahvuspargi keskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:
Lisainfo:Helen Kivisild helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, tel 5251552
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Kohandatult aastaringselt, eelistatult aprill- oktoober
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse