Jäätmed – mis edasi?

Nimi:Jäätmed – mis edasi?
Kirjeldus:

Toimub ettekanne ja arutelu jäätmete vähendamise, sorteerimise ja taaskasutuse teemal. Räägime jäätmetest nii Eestis kui toome näiteis maailmast.
Praktilise tegevuse osas toimub jäätmete sorteerimine ja töölehtede täitmine.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Klass
Lisainfo:krista.kingumets@keskkonnaamet.ee; tel: 5562 4391
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse