Otepää kõrgustik ja Otepää looduspark

Nimi:Otepää kõrgustik ja Otepää looduspark
Kirjeldus:

Seos õppekavaga: toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda (pinnavormid ja pinnamood, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis).

Programmi tulemusena õpilane: oskab iseloomustada Otepää kõrgustiku pinnamoodi; teab, kuidas on kujunenud Otepää kõrgustiku kõrgeim küngas, Kuutsemägi; eristab erinevaid setteid; teab Eesti kaitsealade tüüpe; kirjeldab Otepää looduspargi väärtusi; teab põhilisi kitsaskohti Otepää looduspargi kaitsel.

1. osa. Sissejuhatus. Otepää kõrgustiku ja looduspargi tutvustus (10 min)
2. osa. Otepää looduspargi loodust tutvustav multimeediaprogramm “Otepää 12 nägu” (autor A. Ader, kestus 17 min);
3. osa. Püsinäituse kaudu tutvumine Otepää kõrgustiku maastike ja looduspargiga. Rühmatöö. (30 min)
4. osa. Kokkuvõte ja teadmiste kontroll rühmadele “Villaku” kaudu (ca 20 min);
5. osa. Bussiekskursioonil koos matkamisega tutvumine Otepää kõrgustiku maastikega (2 tundi).

Programmi on võimalik valida ka osade kaupa. 5. osa aprilli II pool – sept I pool, ülejäänud aastaringselt.

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, matk, õppemäng, rühmatöö, viktoriin.

Programmi kirjeldus_Otepää kõrgustik ja Otepää looduspark

Maakond:Valgamaa
Keskus:Otepää looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):0
Läbiviimise koht:Otepää looduskeskus, Otepää looduspark
Lisainfo:margit.turb@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Margit Turb
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse