Keskkonnahariduse- ja keeleõppe programm „Putukate elulaad“

Nimi:Keskkonnahariduse- ja keeleõppe programm „Putukate elulaad“
Kirjeldus:

Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogramm on loodusainete ning keele samaaegne omandamine vahetus keskkonnas. Kõiki tegevusi saadab õpetaja sihtkeelne kõne, ta innustab ja suunab lapsi rääkima eesti keeles.

Programmi lühikirjeldus: Programm tutvustab putukate-mutukate elulaadi, seejuures ka kuidas on putukad-mutukad mõjutanud inimeste elulaadi ning  inimesed putukate-mutukate elulaadi.

Eesmärgid.
Õpilane:

 • teab, et putukatel on sõltuvalt elupaigast erinev elulaad;
 • mõistab, et inimeste tegevus mõjutab putukate elulaadi ja liigilisust;
 • mõistab, et putukad mõjutavad inimeste käitumist ja elulaadi;
 • muukeelne laps tunneb ja oskab kasutada putukate ning elupaikadega seotud eestikeelset sõnavara.

Mõisted, sõnavara: putukas, põrnikas, jooksiklane, ujurlane, raisamatja, lepatriinu, siklane, kärsaklane, poilane, mesilane, herilane, kärbes, sääsk, parm, liblikas, päevaliblikas, ööliblikas, nukk, röövik, ämblik, elupaik, mets, niit, veekogu, maakodu õu, põllumaa, linn, elulaad, mõjutama, nukkuma, lendama, talvituma, mutukad, vanasõnad, muistendid, uskumus.

Seos õppekavaga: 
Loodusõpetus: Mets elukeskkonnana. Niit elukeskkonnana. Vesi kui elukeskkonnand. Aed ja põld elukeskkonnana. Asula elukeskkonnana.

Õppematerjalid ja -vahendid:

 • Kaardid putukate/mutukate piltidega
 • Legendid ja vanasõnad putukatest ja mutukatest
 • Luubid
 • Lihtsustaud putukate välimäärajad
 • Vaatluslehed
 • Pliiatsid
 • Kirjutusalused

Tegevuse kirjeldus
Sissejuhatus

 • Programmis osalejad jagatakse 2-3 liikmelistesse rühmadesse.
 • Programmi juht keerab kaardid putuka/mutuka pildiga allapoole (pilti pole näha). Iga rühm võtab 3-5 kaarti (oleneb rühma suurusest). Seinale on kinnitatud või põrandale on asetatud kaks alust/plakatit. Ühel alusel on silt: inimene on mõjutanud selle putuka või mutuka elulaadi. Teisel alusel on silt: see putukas või mutukas on mõjutanud inimese elulaadi.
 • Osalejad peavad valima ühe variandi ja asetama oma kaardid vastavale alusele. Kui kõik on oma kaardid ära pannud, vaadatakse tulemus üle. Lapsed selgitavad oma valikuid.
 • Kaardid jäetakse alustele programmi lõpuni.

Teema arendus

 • Programmi juht viib rühma Avinurme Elulaadikeskuse putukate ekspositsioonitünni juurde ja tutvustab selle sisu sahtlite ehk elupaikade kaupa. Sealjuures esitab ta rühmale arutelu arendamise eesmärgil suunavaid küsimusi, nt „Mis te arvate: milline inimeste tegevus mõjutab nende putukate elukeskkonda, kuidas neid putukaid mõjutab mõni inimeste harjumus või majandustegevus, kuidas need putukad on mõjutanud meie käitumisharjumusi, mida on inimesed tänu nendele putukatele võtnud kasutusele jne“
 • Järgemööda uuritakse putukate erinevaid elupaiku: mets, niit, veekogu, põllumaa, aed, ja linn. Uuritakse, millises elupaigas on kõige rohkem erinevaid liike putukaid. Lapsed püüavad rühmatööna määrata putukate liike. Lastele on abiks lihtsustatud välimäärajad.
 • Ekspositsiooniga tutvumise rikastamiseks esitab programmi juht rühmale lahendada putukate/mutukatega seotud vanasõnu ja mõistatusi ning pajatab legende.

Täiendavad variandid

 • Kui rühmal on aega rohkem – minnakse veel loodusesse ja teostatakse vaatlusi vastavalt ekspositsiooni teemade kaupa.

Kokkuvõte
Programmi lõpus suundutakse tagasi aluste juurde, kus on programmi alguses pandud putukate ja mutukate kaardid. Ühiselt vaadatakse jaotused üle – kas kõik vastab kuuldule. Vajadusel viiakse sisse korrektuurid ja tehakse kokkuvõte.

Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Avinurme Elulaadikeskus
Teemad:Putukad
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Programmi läbiviija:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):1,5
Maksimaalne grupi suurus:12
Läbiviimise koht:Avinurme Elulaadikeskus
Toimumise aeg:aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus:150.- €/1 grupp, koos välitegevusega 200.-€/1 grupp
Lisainfo:
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:19.02.2018


Logi sisse