Keskkonnahariduse- ja keeleõppe programm “Puust sündinud elu”

Nimi:Keskkonnahariduse- ja keeleõppe programm “Puust sündinud elu”
Kirjeldus:

Lõimitud keskkonnahariduse- ja keeleõppeprogramm on loodusainete ning keele samaaegne omandamine vahetus keskkonnas.

Programmi lühikirjeldus: Looduslikust asendist tingituna kujunes Avinurmest Eesti puutöönduskeskus. Mets on andnud avinurmikutele tööd ja leiba läbi aegade. Siin on hästi tuntud erinevaid puuliike ja nende omadusi. Õigest puust on osatud vastavate tööriistadega paljusid erinevaid tarbeesemeid valmistada. Programmis osaleja saab sellest õpetliku ülevaate.

Eesmärgid:

 • Laps mõistab, et inimese elu sõltub loodusest ja looduse säilitamisest.
 • Laps tunneb kodukoha levinumaid puuliike.
 • Laps teab, et igal puul on erinevad omadused ja nendest saab valmistada vajalikke ja loodussõbralikke tarbeesemeid.
 • Muukeelne laps tunneb ja oskab kasutada erinevate puuliikide ja puidust toodete eestikeelseid nimetusi.

Mõisted ja sõnavara: Okaspuu, lehtpuu, aastarõngas, kuusk, mänd, kask, haab, lepp, tamm, pärn, vaher, saar, kadakas, toomingas, pihlakas, paju, sirel, nuga, saag, kirves, puur, peitel, höövel, sirkel, laast, pilbas, korv, tünn, kapp, kirst, kauss, lusikas, nui, sõel, vokk, vankriratas.

Seos õppekavaga:

 • Loodusõpetus I kooliaste. Minu kodumaa Eesti: Avinurme looduslik asend. Inimese meeled ja avastamine: asjad ja materjalid. Organismid ja elupaigad: puude välisehitus ja mitmekesisus.
 • Loodusõpetus II kooliaste. Mets elukeskkonnana. Eesti metsade iseloomulikud liigid. Metsade tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine. Elukeskkond Eestis: inimese mõju looduskeskkonnale.
 • Bioloogia III kooliaste. Taimede tunnused. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Õppematerjalid ja – vahendid:

 • Sildid ja pildid erinevatest puudest ning nendest valmistatud tarbeesemetest.
 • Erinevate puude oksad ja kettad.
 • Luubid ja mikroskoobid.
 • Muuseumi ekspositsioonid: erinevate puude oksad, puidutöötlemise vanad tööriistad, puidust valmistatud tarbeesemed.
 • Õppevideod 1-2 min (laastu ja katusepilpa tõmbamisest ning korvipunumisest)

Tegevuse kirjeldus

Sissejuhatus: Alustuseks vaadatakse drooniga filmitud vaadet Avinurmele. Mida programmis osaleja videolt märkab? Avinurme metsade keskel, jõe ääres… Lähtuvalt looduskeskkonnast on Avinurmest välja kujunenud Eesti puutöönduskeskus.

Teema arendus:

 • Järgneb programmijuhi poolt slaidiesitus kodukoha levinumate puuliikide kohta, mida programmis osalevad lapsed aitavad väliste tunnuste põhjal ära tunda.
 • Seejärel toimub õppekäik Elulaadikeskuse parki või väga halva ilma korral samas majas asuvasse muuseumisse, kus lapsed püüavad tuvastada erinevaid puuliike.
 • Õuest tagasi tulles jagab juhendaja lastele erinevate puude oksi ja kettaid. Lapsed saavad neid painutada, murda, nuusutada, luubi või mikroskoobiga vaadelda. Seejärel annavad lapsed teada, mille poolest need puuliigid üksteisest erinevad?
 • Järgnevalt näitab programmijuht lastele vanu puidutöötlemise tööriistu ja lastel tuleb ära arvata, mis tööd nendega tehti. Lühikeste õppevideote vaatamise järel antakse lastele võimalus proovida ise tõmmata korvipunumise laastu või pilbast.
 • Seejärel tutvustab juhendaja õpilastele mitmeid puust tarbeesemeid. Iga asi on tehtud lähtuvalt puu omadustest kindlast puust. Lastele jagatakse laastudest sõnasedelid, kus on salakeeles puust tarbeesemete nimetused. Need tuleb spikri abil deśifreerida ja asetada vastava tarbeeseme juurde.

Kokkuvõte

 • II kooliastmele on lõpetuseks sõnapusle, kus tuleb üles leida erinevate puuliikide nimetused. Nii korratakse tunnis õpitut ja kinnistub eestikeelne sõnavara.
 • III kooliastmele on rühmatöö, mille käigus üks rühm esitab poolt ja teine vastuargumente seoses metsamajandamise ja -töötlemisega.
 • Viimaks on tagasiside: “Mis teile meeldis?”
Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Avinurme Elulaadikeskus
Teemad:Taimed
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Programmi läbiviija:Avinurme Elulaadikeskus
Kestus (tundides):1,5 h (2koolitundi)
Maksimaalne grupi suurus:20
Läbiviimise koht:Avinurme Elulaadikeskus ja Elulaadikeskuse park
Toimumise aeg:Aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus:150
Lisainfo:info@elulaadikeskus.ee 5521331
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:26.02.2018


Logi sisse