Keskkonnataju

Nimi:Keskkonnataju
Kirjeldus:

“Keskkonnataju” on interaktiivne avastusmäng, mille käigus õpilased tutvuvad erinevate loodusnähtuste, keskkondade ja nende tajumisega.

Programm toimub avastuskeskuse ekspositsiooni keskel ja mängu jooksul ilmneb ka võistluslikke elemente.

Õpilased saavad kasutada avastuskeskuse tahvelarvuteid, iseseisvalt uurida helidele, optikale ja maailmaruumile pühendatud ekspositsiooni ning lahendada ülesandeid. Mängus osaletakse rühmadena, mistõttu on see hea võimalus arendada meeskonnatööd, aga ka digitaalset kirjaoskust.

Mängus käsitletavad teemad tegelevad inimese ja teda ümbritseva ruumiga laiemalt, sealhulgas võrreldakse inimese meeli teiste elusolenditega ning uuritakse, teiste liikide kohastumusi lähtuvalt nende elukeskkonnast ja eluviisist.

Haridusprogrammi kestel saavad õpilased osa ka välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest ja avastavad iseseisvalt keskuse elektrile pühendatud ekspositsiooni.

Programm toetab eelkõige põhikooli II astme loodusõpetuse teemasid „Maailmaruum”, „Maa”, „Elu mitmekesisus Maal”, „Inimene”, „Õhk”, aga ka õppekava läbivaid teemasid: „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus”.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Energia Avastuskeskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Energia avastuskeskuse ekspositsioon
Lisainfo:info@energiakeskus.ee | 620 9020 | 5331 7307 (E–R 10–18)
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:8 € õpilase kohta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Maailmaruum
Nutiseadmed
Õhk
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:31.01.2018


Logi sisse