Kevad

Nimi:Kevad
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „KEVAD“

Programmi eesmärk. Kevadise looduse vaatlemine, uurimine milline on ilm, kevadised taimed ja muutused loomariigis.

Temaatika: kevadkuud, rändlinnud,  ilm, taimed sügisel

Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste

Koht: VVV matkarajad

Aktiivõppemeetod: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine, rühmatöö

Õppevahendid: luup, termomeeter, mõõdulint, paber, pliiatsid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi (aprill-mai)

Rühma suurus: kuni 25 last

Programmi ülevaade

Programm viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude kaudu retke jooksul. Koos uuritakse kevadist loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, millised on esimesed kevadtaimed ja saabuvad rändlinnud.

Õpitulemused lasteaialastele:

Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. väärtustab kevadist loodust ja selle elurikkust;
 10. kirjeldab õpitud looma- ja linnuliike ja nende eluviise;
 11. tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi;
 12. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 13. oskab vaadelda kevadilma ja kirjeldada nähtusi.

Õpitulemused I kooliastmes:

Õpilane:

 1. märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
 2. suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
 3. kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, lindusid;
 4. oskab kirjeldada ilma;
 5. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2 h
Läbiviimise koht:Vapramäe ja Elva-Vitipalu maastikukaitseala, Vellavere
Lisainfo:www.vvvs.ee, 5254172, triinu@vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur kooligrupid, 140.- eur lasteaiagrupid
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loomad
Maastikud
Taimed
Toimumise aeg:aprill-mai
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse