KIVIMIRINGE

Nimi:KIVIMIRINGE
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab peamisi kivimirühmi ja oskab kirjeldada omasõnadega nende tekketingimusi;
  2. mõistab kivimiringet, kui kivimite pidevalt toimuvat muundumisprotsessi, kinnistades teadmised läbi praktilise tegevuse.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: geograafia ainekava  – geoloogia – kivimid ja nende teke, Maa siseehitus.

Programmi käik:

Sissejuhatus: programmi ja rühmatöö tutvustamine. Näidised ja infomaterjal ettevalmistatud  viiel laual.

Teema arendus:

  1. Õpilased jagunevad kiviminäidiste valimise teel viide õppegruppi: tard-, moonde-, settekivimid, setted, magma. Etteantud infomaterjali põhjal tutvustavad grupid oma kivimirühma teistele.
  2. Teema kivimiringe – grupid koostavad nooltekomplekti abil kivimiringe skeemi.

Kokkuvõte: kivimiringe seostamine Maa siseehituse ja kivimeid muutvate teguritega (sise- ja välistegurid).

Vahendid: näidised Pernova Loodusmaja kivimikogust, tööleht.

Otsingusõnad: Maa, kivimid, tardkivim, moondekivim, settekivim, setted, magma kivimiringe.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september - mai (juuni-august)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse