Kivististe määramine

Nimi:Kivististe määramine
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tunneb Eestis sagedamini esinevaid fossiile;
  2. oskab ja määrab internetimaterjalide abil fossiile;
  1. mõistab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: evolutsioon.

Programmi käik:

Sissejuhatus:

  1. Ülevaade elu tekkest.
  2. Arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil.

Teema arendus:

  1. Praktiline töö – fossiilide määramine. Töörühm koosneb neljast õpilasest. Ühe rühma kohta 1 komplekt kivistisi (komplekt koosneb 5-st erinevast kivistisest).
  2. Töölehe täitmine – iga õpilane täidab töölehe iseseisvalt (vajadusel konsulteerib õpetajaga).

Kokkuvõte: arutelu – milliseid fossiile Eesti settekivimites leidub või ei leidu ja miks?

Vahendid: Loodusmaja kivististe kogu, I-Pad, tööleht.

Maksumus/ Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055

Lisainfo: kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Otsingusõnad: elu tekke, fossiilid, geokronoloogiline ajakava, elu areng, kivistis.

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Kivistised
Loodusseadused
Maavarad
Nutiseadmed
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse