KIVISTISTE MÄÄRAMINE

Nimi:KIVISTISTE MÄÄRAMINE
Kirjeldus:

III kooliastmes soovituslik 8.-9. kl

Gümnaasiumi astmes soovituslik 10.-11. kl

Eesmärk:

  1. tunneb ja nimetab Eestis sagedamini esinevaid fossiile;
  2. oskab ja määrab internetimaterjalide abil fossiile;
  3. mõistab ja selgitab fossiilileidude seost Eesti geoloogilise ehitusega.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust ja suhtluspädevust: õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja rühmatöös osalemist.

Seos ainekavaga:

  • Bioloogia ainekava: evolutsioon.
  • Geograafia ainekava – fossiilleidude seos Eesti geoloogilise ehitusega.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: ülevaade elu tekkest läbi näitlikute materjalide; arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil.
  • Teema arendus: praktiline töö – fossiilide määramine. Töörühm koosneb neljast õpilasest. Ühe rühma kohta 1 komplekt kivistisi (komplekt koosneb 5-st erinevast kivistisest); töölehe täitmine – iga õpilane täidab töölehe iseseisvalt (vajadusel konsulteerib õpetajaga).
  • Kokkuvõte: arutelu – milliseid fossiile Eesti settekivimites leidub või ei leidu ja miks?

Vahendid: Loodusmaja kivististe kogu, I-Pad, tööleht.

Otsingusõnad: elu tekke, fossiilid, geokronoloogiline ajakava, elu areng, kivistis.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Kivistised
Loodusseadused
Maavarad
Nutiseadmed
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse