Kivistunud elurikkus

Nimi:Kivistunud elurikkus
Kirjeldus:

Palade Loodushariduskeskuse õppeklass ja kivimite õppehoone annavad suurepärase võimaluse kivimite ja kivististe õppeks. Õppeprogramm, „Kivistunud elurikkus“, tutvustab Hiiumaa geoloogilist eripära, põhirõhuga fossiilide tekkele. Programmi võib alustada looduskeskuse õppeklassis ülevaatega Hiiumaa maastikest (suur Hiiumaa maastike kaart, slaidikava) ja edasi tegutseda kivimite õppehoones. Kivimite õppehoones täiendavad ja toetavad õppimist järgmised infostendid: kivimite teke ja areng, Hiiumaa maastikud, kivimite kasutamine ja Kärdla meteoriidikraater. Erinevaid kivimeid ja settematerjale õpitakse geoloogilise torni ja õppeseinte abil. Soovi korral on võimalik geoloogiline loodusretk Sarve poolsaarele või Hilleste paekarjääri.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

Seos õppekava teemadega: Maa geoloogiline areng, kivimite ringe, kivimite kasutamine, settekivimid, tardkivimid, moondekivimid, meteoriidid, meteoriidikraatrid Eestis, Eesti geoloogiline ülevaade, kivistised, fossiilid, fossiilide rühmitamine, loodus- ka keskkonnakaitse, maastikud, maavarad, muld, mineraalid.

Õppeprogramm toimub Palade Loodushariduskeskuses, Palkivimite õppehoones, Sarve poolsaarel, Hilleste paekarjääris.

 

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Palade loodushariduskeskus
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Maavarad
Muld
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Programmi läbiviija:Palade Loodushariduskeskus
Kestus (tundides):kuni 2 tundi, koos väljasõiduga 4 tundi
Maksimaalne grupi suurus:
Läbiviimise koht:Õppeprogramm toimub Palade Loodushariduskeskuses, Sarve poolsaarel, Hilleste paekarjääris
Toimumise aeg:aprillist oktoobrini
Juhis õpetajale:
Maksumus:40.00 €, koos väljasõiduga 60.00 €
Lisainfo:paladelhk@gmail.com , mobiil 53422087
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:15.01.2016


Logi sisse