Kliimamuutused – müüt või tegelikkus

Nimi:Kliimamuutused – müüt või tegelikkus
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • Õpilane mõistab kliimamuutuste põhjuseid ja kaasnevaid keskkonnaprobleeme;
 • oskab tuua näiteid inimtegevuse mõjust kliimale;
 • oskab seletada looduse ja inimtegevuse vastasmõju ning nimetada peamisi keskkonnaprobleeme.

Tegevused:

 1. Lühike esitlus kliimamuutustest teema avamiseks:
  • Mõiste: kliimamuutused;
  • Kliimamuutusi põhjustavad tegurid ning kaasnevad probleemid ja mõjud inimesele ning loodusele;
  • Arutelu: kliimamuutuste leevendamise meetmed.
 2. Praktilised tegevused:
  • Rollimäng – õpilased jagatakse gruppidesse, kus iga rühm esindab vastavat riiki „viimase päeva“ istungil. Õpilastele antakse riikide kirjeldused (sh keskkonnaprobleemid) ning argumenteerimise käigus tuleb otsustada, keda on võimalik päästa ja miks.

Seos õppekavaga:

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile:

 • 3.1. Geograafia algkursus;
 • 3.1.4. Kliima;
 • 3.2.1. Looduskomponentide vastastikused seosed.

Geograafia ainekava gümnaasiumile:

 • 3.1.11. Maa süsteemide vahelised seosed;
 • 3.2.4. Põllumajandus ja toiduainetööstus;
 • 3.2.5. Kalandus;
 • 3.2.6. Metsamajandus ja metsatööstus;
 • 3.2.7. Energiamajandus.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides): 2*45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Maailmaruum
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse