Kliimamuutused

Nimi:Kliimamuutused
Kirjeldus:

Haridusprogrammis „Kliimamuutused” uuritakse, miks keskmine temperatuur Maal pidevalt tõuseb ja kuidas see elu Maal mõjutab. 2018./2019. õppeaastaks on populaarset õpituba täiendatud ja lisatud uusi katseid.

Kliimamuutuste kui mitmetahulise temaatika käsitlemisel vahelduvad arutelud katsetega. Nii näiteks saavad õpilased teada, et valgus kannab energiat, mida on võimalik ka mõõta. Selgitatakse tuule ja pilvede tekkemehhanismi ja uuritakse katseliselt süsihappegaasi toimet atmosfäärile.

Kasvuhoonegaaside negatiivsete mõjude ilmestamiseks ja mõjude vähendamise näitlikustamiseks kasutatakse õpitoas ka nutitahvleid ja hariduslikel eesmärkidel väljatöötatud liitreaalsuse rakendust.

Haridusprogrammi kestel saavad õpilased osa ka välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest ja avastavad iseseisvalt keskuse käed-külge ekspositsiooni.

Õpituba toetab 5. klassi loodusõpetuse teemat “Õhk”, põhikooli III astme loodusgeograafia teemasid ning õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

Haridusprogrammi märksõnad: atmosfäär, kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaasid, süsihappegaas, metaan, kiirgus, kiirgusbilanss, albeedo, veeaur, pilvede teke, infrapuna termomeeter, radiomeeter

Maakond:Harjumaa
Keskus:Energia Avastuskeskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Energia avastuskeskuse füüsikaklass
Lisainfo:info@energiakeskus.ee | 620 9020 | 5331 7307 (E–R 10–18)
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:8 € õpilase kohta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Nutiseadmed
Õhk
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Veekogud
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:31.01.2018


Logi sisse