KLINDIMETS

Nimi:KLINDIMETS
Kirjeldus:

Programmi raame õpitakse Eesti ühe ürgsema metsatüübi – klindimetsa puid, põõsaid, alustaimestikku, samblaid ja samblikke. Lisaks uuritakse, mis on klindimetsa liigilise koosseisu põhiliseks määrajaks.

Tegevused:
* Klindimetsa kasvutingimuste ja taimestiku uurimine. Ca 3-4 liikmelised rühmad teostavad Ontika-Valaste õpperajal vastavalt juhendile erinevaid vaatlusi/uurimisi: klindimetsa puurinne, klindimetsa põõsarinne, klindimetsa rohurinne (va. sõnajalad), samblad ja samblikud klindimetsas, sõnajalad klindimetsas. Vaatlustulemused kantase töölehtedele.
Kokkuleppel õpetajaga võib vaatlustulemuste fikseerimiseks kasutada töölehtede asemel fotoaparaati. Sel juhul toimub taimede, sammalde ja samblike jäädvustamine fotodena. Tehtud piltide põhjal tuleb jätkata õppetööd koolis, näiteks esitlus järgmises tunnis, koostada fotonäitus või teha pangametsa taimemääraja jne.
*Valaste joa vaatlus.

Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):2,5h
Läbiviimise koht:Pankrannik
Lisainfo:Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:170.00 eurot/ 1 rühm
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Samblikud
Taimed
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:06.02.2017


Logi sisse