Kobras – Eesti suurim näriline

Nimi:Kobras – Eesti suurim näriline
Kirjeldus:

Eesmärgiks on tutvuda kopra kui looduskeskkonda ja elurikkust aktiivselt mõjutava liigiga ning vaadelda loodusretke käigus kopra tegevusjälgi.

Koolituse esimene osa toimub Kohila Keskkonnahariduse Keskuses, kus tutvutakse kopra kui ökosüsteemi muutva liigiga- vaadeldakse tunnuseid, paljunemist, levikut, toiduobjektist tulenevaid erisusi, kohastumusi.  

Loodusretk Raplamaal Kohila vallas paikneva kopra pesakuhila juurde. Vaatleme  kopra tegevusjälgi looduses ning mõju loodusele ning metsamajandusele. Kobras kui jahiloom.

Kopra kodu.

Seos õppekavaga  

Toetab läbivat teemat “Tehnoloogia ja innovatsioon”. Õppes kasutatakse  IKT vahendeid.

Toetab alljärgnevate Loodusainete valdkonna õppekava teemade õpieesmärkide saavutamist.

2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused

1) seostab imetajate välistunnuseid nende elukeskkonnaga;

2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;

3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;

4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;

5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.  

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme;

7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Tamm maa-aluse jõe ees.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kestus (tundides):3-4
Läbiviimise koht:Kohila Keskkonnahariduse keskus, Raplamaa, Kohila vald
Lisainfo:khk@kohila.edu.ee; +372 585 58040
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Selga ilmastikule vastav riietus, kummisaapad on kohustuslikud. 24 õpilase kohta kaks saatjat. Liikumispuudega inimestele retke osa kahjuks ei sobi.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Rütmann
Maksumus:Tasuline/150
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Nutiseadmed
Veekogud
Toimumise aeg:Aprilli-juuni ja september- oktoober
Sisestamise kuupäev:06.02.2019


Logi sisse