Koduümbruse elurikkus kaardil

Nimi:Koduümbruse elurikkus kaardil
Kirjeldus:

Õpilased tutvuvad Eesti koosluste ja nende elurikkusega. Vaatame, kuidas sõltub erinevate liikide käekäik inimtegevusest ja maastiku struktuurist. Õpilased valivad tuttava maastiku ning kaardistavad Maa-ameti ortofoto põhjal sealsed kooslused, inimkätega loodud objektid ning lisavad liigid, mida seal kohanud on. Õpilased arvutavad erinevate maastikuelementide pindalasid, võrdlevad neid omavahel, naaberpiirkondade ja Eesti keskmisega. Koostatakse ühine kaart koos kõigi nähtud liikidega ning analüüsitakse, millistele liikidel antud maastik paremini sobib ning mis võiks antud piirkonnas paremini olla.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklass
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loomad
Maastikud
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse