Kopra tegemised looduses

Nimi:Kopra tegemised looduses
Kirjeldus:

Eesmärk ja programmi tutvustus: Tutvumine kopra iseloomulike käitumisharjumustega ja tegevusjälgedega looduses. Veekogude ääres liikudes võib märgata omapäraselt langetatud puid, veevoolu tõkestavat tammi ja esmapilgul veidrikku kuhilat, mis koosneb porist ja puuroigastest. Need ongi kopra tegevusjäljed.
Õppeprogramm koosneb kahest osast.
Esimene osa toimub ruumis, kus vaatame-katsume kopra koljut, nahka, nuusutame kopranõret ning vaatame lühifilmi koprast.
Teine osa on loodusretk. Läheme vaatama kopra tegevusjälgi looduses. Näeme pesakuhilat, langetatud puid-põõsaid, veega täidetud kanaleid. Arutleme, kas kobras on looduses kasulik või tekitab hoopis kahju. Kui suures ulatuses on ta võimeline muutma maastikupilti. Kobras jahiloomana. Vaagime erinevaid vaatevinkleid.
Kasutusel on tööleht, mida õpilased täidavad jooksvalt õppekäigul.

Seos õppekavaga:  Organismide rühmad ja elupaigad. Aastaajalised muutused. Toiduahel. Liik ja kooslus.

Teemad:

  • Looduskaitse
  • Metsaloodus
  • Jahindus
Maakond:Põlvamaa
Keskus:Räpina Aianduskool
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Räpina Aianduskool ja Räpina ümbruses paiknev mets
Lisainfo:Õnne Rämmann, Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse juhtõpetaja, onne.rammann@aianduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:15
Juhis õpetajale:Selga ilmastikule vastav riietus looduses liikumiseks ja kaasa kirjutusvahend.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Arvi Lepisk – Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala kutseõpetaja
Maksumus:75 € +km
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Veekogud
Toimumise aeg:aprilli-mai ja oktoober-november
Sisestamise kuupäev:08.02.2016


Logi sisse