FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: KOSMOSETEHNOLOOGIAD

Nimi:FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: KOSMOSETEHNOLOOGIAD
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. saab ülevaate põhilistest tehnilistest lahendustest rakettide saatmiseks ilmaruumi, tutvub kosmoselendude ajalooga, mehitatud lendude eripäraga, tegutsemisega rahvusvahelises jaamas ISS kaaluta oleku tingimustes ja teab kauglendude riske ning piiranguid;
  2. oskab tuua näiteid kosmosetehnoloogia rakenduste kasulikkusest igapäevases elus;
  3. saab ülevaate inimkonna uutest plaanidest kosmoses.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi.

Seos õppekavaga: füüsika ainekava: mehaanika, kehade vastastikmõju – gravitatsioon; päikesesüsteem; raskusjõud. Seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab seoseid kosmosetehnika arendamise ja tänapäeva tipptehnoloogia maapealsete rakenduste vahel.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: loeng kosmosetehnika alused, raketifüüsika.
  • Teema arendus: vestlus – kosmoselendude ajalugu ja tänane päev, videoloeng, arutelu – elamine kosmoselaevas, planetaariumiprogrammide ja aplikatsioonide kasutamine satelliitide asukoha määramiseks.
  • Kokkvõte: mõttevahetus – satelliitide kasutamine igapäevaelus ja inimkonna uued projektid tulevikus.

Vahendid: planetaariumiprogramm

Otsingusõnad: avakosmos, kosmoselend, satelliit, gravitatsioon, päikesesüsteem, raskusjõud, energia.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, näidates õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse