KÜBARSEENTE UURIMINE

Nimi:KÜBARSEENTE UURIMINE
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. praktiseerib vaatlusoskust mikroskoobi abil;
  2. tutvub ja uurib erinevate kübarseente ehitust;
  3. teab ja selgitab söögi- ja mürgiseene põhilisi erinevusi.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismide rühmad ja kooselu – seente mitmekesisus; seente vaatlemine.

Programmi käik:

Sissejuhatus: erinevate kübarseente viljakehade ehituse võrdlus ja tuntumate liikide tutvustus.

Teema arendus:

  1. Laudadel on vähemalt kaks erinevat (eoslehekestega ja eostorukestega) kübarseent jt uurimisvahendid.
  2. Õpilased jagunevad rühmadesse ja võrdlevad viljakehi töölehe abil.
  3. Mikroskoobi all vaadeldakse uurimise käigus avastatud elusorganisme.

Kokkuvõte: seeneosade nimetuste kordamine, arutelu.

Vahendid: binokulaarmikroskoop, luubid, töölehed.

Otsingusõnad: kübarseen, viljakeha, seen, eos, mürgiseen, söögiseen.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Muld
Seened
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-oktoober
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse