Kübassaaret avastamas

Nimi:Kübassaaret avastamas
Kirjeldus:

Loodusretkel tutvutakse Kübassaare maastikukaitseala loodusväärtustega – uuritakse põnevaid ja väärtuslikke geoloogilisi objekte (sh kivistisi), tutvutakse Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa elurikkusega ning liigirikaste ja omapärase taimestikuga loopealsetega. Retkel tuleb juttu looduskaitse ajaloost Eestis; liikide, koosluste ja maastike kaitse alla võtmisest ning kaitsealadel lubatud ja keelatud tegevustest.
Programm laiendab õpilaste silmaringi looduses aset leidvate protsesside ning Eesti looduskaitseliste tegevuste osas ja aitab seeläbi luua terviklikumat pilti kooliõpikutes esitatud faktide taustal.

Meetodid: matk; kivististe otsimine, uurimine ja määramine; vestlus, praktilised ülesanded ja töölehe täitmine
Sobib gümnaasiumiastmele (evolutsiooniõpetus ja valikaine Eesti taimestik).

Maakond:Saaremaa
Keskus:Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus
Kestus (tundides):3-4 tundi
Läbiviimise koht:Kübassaare mka
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Kaasa soojad riided (viibime mere ääres) ja kerge eine.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mart Mölder, Liina Saar
Maksumus:150 eurot
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Taimed
Toimumise aeg:aprill, mai, juuni
Sisestamise kuupäev:29.10.2015


Logi sisse