Kui palju kaalub minu mobiiltelefon?

Nimi:Kui palju kaalub minu mobiiltelefon?
Kirjeldus:

Programm tutvustab läbi rühmatööde mobiiltelefoni elutsüklit – milliseid materjale kasutatakse mobiiltelefoni tootmises, millistest maailma paikadest need materjalid on pärit, kuidas toimub nende kaevandamine ja millist mõju avaldab see keskkonnale. Toimub arutelu mobiiltelefonist vabanemise ja edasikasutamise võimalustest.

Tegemisele tuleb 3–4 ülesannet, mida lahendatakse väikestes gruppides rühmatöödena. Programmi läbiviimisel on aluseks projekti „Tunne oma elustiili“ õppematerjal „Mobiil- ja nutitelefonid“ (www.knowyourlifestyle.eu).

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:11.04.2019


Logi sisse