Kuidas mets kasvab

Nimi:Kuidas mets kasvab
Kirjeldus:

Programm koosneb retkest majandusmetsa, kus on võimalik jälgida metsa arengut kogu tema elutsüklis. Retke pikkus on 1 km (ajaliselt umbes 1 tund). Osalejaile antakse kinnistamiseks täitmiseks tööleht.

Teemad: Metsa elutsükkel. Metsakooslus. Tööd ja töövahendid majandusmetsas. Metsakasvatus. Metsaistutamine ja looduslik uuendus. Metsakasvukohatüübid. Metsa liigiline kooslus. Peamised puud ja põõsad Eesti metsas. Metsas elavad loomad ja linnud, nende elutegevuse jäljed. Inimtegevuse ajalugu maastikul.

Peale retke on tutvumine talu loomadega: kitsed ja lambad. Vaatleme ja katsume loomi, õpime neid eristama, räägime nende elutsüklist, vajadustest, majandamisest. Lamba- ja kitsetooted.

Võimalik on teha lõket ja pidada piknikku.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Mäehansu talu
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Mäehansu talu
Lisainfo:e-post: msalumae@gmail.com, tel: +3725113266
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Metsa minekuks on vajalik ilmastikule sobilik riietus ja matkajalanõud. Õppeprogrammi ei saa läbi viia paksu lumega talvel.
Keel:Eesti keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Lauri Salumäe, Marge Salumäe
Maksumus:5 € osaleja
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:18.01.2019


Logi sisse