Kus hundist juttu

Nimi:Kus hundist juttu
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus teaduslikul teemal, näha probleemi erinevaid tahkusid, osata oma seisukohti esitada ning samal ajal saada uusi teadmisi metsa kohta.

Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tutvustab probleemi, seejärel jagatakse klass mitmeks grupiks. Igale grupile jagatakse teemakohaseid materjale, millega grupp saab tutvuda. Seejärel toimub gruppide vahel diskusioon. Pärast teeb juhendaja kokkuvõtte toimunud diskusiooni ja teaduslike seisukohtade kohta.

Hõlmab bioloogiat, funktsionaalset lugemist, vestluskaaslaste kuulamisoskust, arutlusoskust, oskust edasi anda oluline osa infost.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Siseruumis, klassis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Õpilastele saadetakse enne programmi materjali tutvumiseks, seda tuleb õpilastele edastada.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta, ei lisandu käibemaksu.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loomad
Nutiseadmed
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Eelistatult talvel.
Sisestamise kuupäev:18.01.2019


Logi sisse