KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM?

Nimi:KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM?
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega
– saadakse teavet säästlikust tarbimisest
– mõistetakse säästva arengu põhimõtet

Õppeprogrammi esimeses tunnis
– teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust
– tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil
– mõeldakse paralleelselt enda ja oma pere elukorraldusele säästva arengu võtmes
– tutvustatakse mängu reegleid
Teises tunnis mängitakse läbi mäng “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum”, kus:
– hinnatakse rühmatööna erineva elustiiliga inimeste ressursikasutuse mõju keskkonnale
– arendatakse mängijate kriitilist mõtlemist
– mõistetakse erinevate valdkondade omavahelisi seoseid
– saab arutleda ja argumenteerida säästlikkuse ja mõistlikkuse üle!

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Ilm ja kliima
Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maavarad
Muld
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:07.09.2016


Logi sisse