“Kus on elu säästlikum ja mõistlikum”

Nimi:“Kus on elu säästlikum ja mõistlikum”
Kirjeldus:

ÕPPEPROGRAMM „KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA MÕISTLIKUM“

Programmi eesmärk:  tõsta õpilaste  teadlikkust igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega.

Temaatika: keskkond ja jätkusuutlik areng, loodus ja keskkonnakaitse, kodanikualgatus, väärtus ja kõlblus

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe

Aktiivõppemeetodid: Arutelu, argumenteerimine, seoste loomine

Õppevahendid: õppemäng „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, aastaringselt

Rühma suurus: 20-25 inimest

Õpitulemus:

1.      On teadlik igapäevaelu ressursi-ja energiakasutusest

2.      Kirjeldab säästva arengu põhimõtet

3.      Selgitab pidevalt suureneva jäätmetekke tagajärgi

4.      Teadvustab jäätmetekke vähendamise positiivseid külgi.

 

Programmi kirjeldus:

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Vapramäe Loodusmaja
Lisainfo:www.vvvs.ee
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Vapramäe Loodusmaja retkejuht
Maksumus:150.- eur
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Elekter
Inimene
Jäätmed
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maavarad
Õhk
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:19.02.2018


Logi sisse