KUS ON JÄÄTMETE KOHT? IKKA RINGLUSES!

Nimi:KUS ON JÄÄTMETE KOHT? IKKA RINGLUSES!
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– mõistetakse, et jäätmed on ainult inimeste probleem. Looduses toimub ainete ringlemine ja jäätmeid ei teki
– teadvustatakse, et kodune jäätmete liigiti kogumine ning õigesse konteinerisse viimine on ainuõige käitumine lisaks jäätmetekke vähendamisele, taas- ja korduvkasutamisele. Jäätmete liigiti sorteerimine aitab ringmajandusel toimida (loodusliku ainete ringlemise näitel).
Õppeprogrammi esimeses tunnis:
– näitlikustatakse ainete ringlemise põhimõtteid taimede, loomade ja inimeste elus
– saadakse aru, et jäätmed tekivad ainult inimese elutegevusel
– mõistetakse, et jäätmete sattumine tagasi aineringlusesse oleneb ainult inimese teadlikkusest ja tahtest.
Teises tunnis:
– korratakse üle jäätmete liigiti sorteerimise põhimõtted (jäätmed = materjal, millest saab teha uusi tooteid)
– näited toodetest, mis on tehtud jäätmetest.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):2x45min
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Muld
Seened
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse