Läänemere elurikkus

Nimi:Läänemere elurikkus
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on õpetada Läänemere elustikku, keskkonnaseisundit ja sellega kaasnevaid probleeme. Tegevused õppeprogrammi käigus toimuvad rühmades töötubade põhimõttel. Töötubades käsitletakse erinevaid teemasid, kus rõhuasetus on isetegemisel ja analüüsil. Töötubade teemad: Läänemere areng, liigiline mitmekesisus, kalad, mereimetajad, limused, võõrliigid, reostuse likvideerimine, vee keemilise koostise määramine, kokkuvõtliku posteri valmistamine. Õppimisel on abiks vastavasisuline kirjandus,  kalade õppeks vähemalt 10 liiki erinevaid kalu, limuste kojad, imetajate koljud, rohke pildimaterjal, suur seinastend mereelustikust.

Palade LHK on kasutanud õppeprogrammi koostamisel Tartu Keskkonnahariduskeskuse Läänemere programmi korraldust  ja töölehti.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

Seos teemadega õppekavas: liigiline mitmekesisus, taimed, loomad, keskkonna- ja looduskaitse, Läänemeri, Läänemere areng, kivimid, kivistised, inimene ja meri, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Õppeprogramm toimub looduses ja keskkonnalaboris.

 

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Palade loodushariduskeskus
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivistised
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Programmi läbiviija:Palade Loodushariduskeskus
Kestus (tundides):2-3 tundi
Maksimaalne grupi suurus:
Läbiviimise koht:Palade Loodushariduskeskus
Toimumise aeg:aastaringselt
Juhis õpetajale:
Maksumus:40.- eurot
Lisainfo:paladelhk@gmail.com, mobiil +37253422087
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:15.01.2016


Logi sisse