Läänemere hülged ei haugu asjata

Nimi:Läänemere hülged ei haugu asjata
Kirjeldus:

Programm õpetab tundma Läänemeres elavaid hülgeid: hall-, viiger- ja randalhüljest. Põhjalikumalt tutvume kahe esimesega.
Räägime Läänemerest kui elukeskkonnast, loome seoseid inimtegevuse (sh ka rannakülade traditsioonide), vee-elustiku ja Läänemere ohustatuse vahel läbi hüljeste pilgu.
Selleks vaatame videoid, pilte ning töölehte täites kinnistame õpitut.

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Keskkonnaamet (Viljandimaa)
Kestus (tundides):2 x 45 min
Läbiviimise koht:Kool, lasteaed
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Krista Kingumets
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Inimene
Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:November - märts
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse