Laevaliiklus muudab Aegna rannajaoont

Nimi:Laevaliiklus muudab Aegna rannajaoont
Kirjeldus:

Uurimuslik õppeprogramm. Programmiga tutvumine algab koolis, kestab merel, seejärel saarel ning lõpetuseks koostatakse ettekanded, kus tõstatakse hüpoteese ning toimub avalik väitlus. Programm lõpeb koolis

Eesmärgid:

Õpilased:

1. harjutavad uurimusliku õppe meetodit

2. parandavad meeskonnatöö oskusi

3. õpivad vaatlema ja vaatlustulemusi üles märkima

4. teavad rannajoont kujundavaid keskkonnategureid ja protsesse.

Õppepaevale järgnev tegevus koolis: seminar-arutelu.

Programmile registreerimine toimub Tallinna Keskkonnaameti veebilehe kaudu.

Programm on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Aegna loodusmaja (Tallinna Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):
Läbiviimise koht:Kool, Aegna loodusmaja
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:Loodusmaja õppeprogrammi valik tuleb kooskõlastada loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga, telefon 532 64570.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aegna loodusmaja metoodik
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Mai-september
Sisestamise kuupäev:11.08.2017


Logi sisse