Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus

Nimi:Lahemaa looduse ja kultuuripärandi mitmekesisus
Kirjeldus:

Lahemaa looduse ja pärandkultuuri mitmekesisus on tekkinud looduse ja inimühiskonna vastastikuses mõjus pärast viimast jääaega. Teemaga tutvumiseks on nii õppevahendid, esitlused, ekspositsioonid kui ka Lahemaa mitmekesine loodus. Siin liikudes näeb jälgi inimese pikaajalisest kohalolust.

Sisu
1. Sissejuhatus
– Tutvumine, kodukord
– Esitlus Lahemaa looduse ja inimühiskonna jääaja järgne arengulugu
2. Tegevused Sagadi mõisas
– Mõisa ajalugu Lahemaa, Eesti ja maailma ajaloo taustal – tegevused rühmades
– Elurikkus Lahemaal – tutvumine teemaga metsamuuseumi ekspositsiooni abil
3. Loodusretk
– Tutvumine Lahemaa looduse mitmekesisuse ja pärandkultuuriga
4. Kokkuvõte ja tagasiside

Eesmärgid
Õpilane:
1) teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;
2) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;
3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
4) teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana.

Seos õppekavaga
G bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse
G geograafia: Biosfäär
G ajalugu: Kursused II ja III Eesti ajalugu
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):4-5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi looduskool, metsamuuseum, Altja
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/gumnaasium
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:180 eurot grupp
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse