LÄHIM TÄHT PÄIKE

Nimi:LÄHIM TÄHT PÄIKE
Kirjeldus:

Soovituslik 4. kl

Eesmärk:

  1. teab programmi lõpus põhilisi Päikese andmeid ja oskab tõlgendada vaatlusandmeid ning mõistab Päikese füüsikaliste protsesside mõju meie elukeskkonnale Maal;
  2. näeb teleskoobi või interneti vahendusel Päikese pinnastruktuuri muutusi;
  3. saab uut informatsiooni Päikese uuringute kohta, kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks.

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: maailmaruum – õpilane oskab seostada vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kinnistab üldiseid andmed Päikesest: koostis, energia allikas, kiirgus, atmosfäär, aktiivsuse tsüklid, päikeselaigud, mõju elutegevusele Maal.

Programmi käik:

Sissejuhatus:

  1. Põhiandmed Päikese kohta ja Päikese uurimise meetodid.
  2. Vestlus ja arutelu – Päikese aktiivsus, päikeselaigud, varjutused

Teema arendus:

  1. Videoloeng – Päikese liikumine, seos kalendriaastaga, sodiaagiring.
  2. Esitlus ja arutelu päikeseenergia kasutamisest.

Kokkuvõte: praktiline töö – Päikese vaatlused päikeseteleskoobiga või interneti vahendusel.

Vahendid: päikeseteleskoop (planetaariumiprogrammi kasutamine pilves ilma korral).

Otsingusõnad: Päike, kalender, päikeseteleskoop, maailmaruum, päikeseenergia, tiirlemine, pöörlemine, täht, planeet, astronoomia.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt, näidates laste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning osaledes mängudes jt tegevustes; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Loodusseadused
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse