LEMMIKLOOMA TUND

Nimi:LEMMIKLOOMA TUND
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab ja tunneb populaarsemaid lemmikloomi;
  2. esmased teadmised lemmikloomade kodus hooldamisest;
  3. mõistab vastutust lemmiklooma valimisel ja pidamisel;
  4. saab aru loomade rühmitamise erinevatest võimalustest.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: organismid ja elupaigad – koduloomad; organismide rühmad ja kooselu – loomade mitmekesisus.

Programmi käik:

Sissejuhatus:

  1. Õpilased jagunevad paaridesse, igale paarile jagatakse tööleht.
  2. Paaristöö tulemusena täidetakse tahvlil tabel ja toimub arutelu.

Teema arendus:

  1. Elavnurga külastus, loomade vaatlemine, vestlus loomade hooldamisest, puuri sisustusest ja lemmiklooma omaniku vastutusest.
  2. Töölehe täitmine.

Kokkuvõte: arutelu klassis läbitud teemadest.

Vahendid: Pernova Loodusmaja elavnurga lemmikloomad.

Otsingusõnad: lemmikloom, metsloom, koduloom, elavnurk, rühmatöö.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:kaasasoleva õpetaja/saatja roll: Innustada õpilasi/ lapsi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodusseadused
Loomad
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:september -aprill
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse