LEMMIKLOOM JA INIMENE

Nimi:LEMMIKLOOM JA INIMENE
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab ja tunneb populaarsemaid lemmikloomi;
  2. teab peamisi lemmikloomade hooldamisvõtteid;
  3. mõistab inimese vajalikkust lemmiklooma pidamisel.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Programmi käik:

Sissejuhatus:

  1. Mänguloomade abil toimub arutelu: mets-, kodu- või lemmikloom.
  2. Lastel on võimalus rääkida oma kogemustest lemmikloomadega.

Teema arendus:

  1. Elavnurga külastus ja sealsete lemmikloomade vaatlemine.
  2. Vestlus ja arutelu lemmikloomade hooldamisest, puuri sisustusest ja omaniku vastutusest.

Kokkuvõte: arutelu klassis läbitud teemast.

Vahendid: Pernova Loodusmaja lemmikloomad.

Otsingusõnad: lemmikloom, koduloom, metsloom, hooldamine, küülik, merisiga, elavnurk, vastutus, vaatlus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min (sisuline tegevus 60 min + majaga tutvumine 30 min)
Läbiviimise koht: lemmikloomaruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Loodusseadused
Loomad
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:oktoober-aprill
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse