LIMUSED

Nimi:LIMUSED
Kirjeldus:

Soovituslik 8. kl

Eesmärk:

 1. omab ülevaadet Eestis enamlevinud limuserühmadest (teod ja karbid), tunneb limuste süstemaatikat, välis- ja siseehitust ning bioloogilisi iseärasusi;
 2. tunneb Eesti levinumaid limuseid ja oskab neid määrata;
 3. omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis;
 4. omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust – arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid – selgrootute loomade üldiseloomustus, limuste välistunnuste erinevused, limuste välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid.

Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast – sissejuhatus teemasse (õppekollektsioonide jm visuaalse materjali näitel), praktikum ja teema arendus: praktikumi käigus õpitakse tundma ning määrama Eesti tavalisemaid limuseliike kodade järgi.

Teoreetiline osa: (45 min)

 1. Limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus.
 2. Limusekodade välis- ja siseehitus.
 3. kaitsealused liigid ja invasiivsed võõrliigid.

Soovi korral lisaks:

 1. Troopilised limused (teod, karbid, peajalgsed), süstemaatiline ülevaade.
 2. Tähtsus inimese elus, limuste kasutamine, tooted, CITES-i liigid (lisaaeg 30 min).

Praktikum: (45 min)

 1. Selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine.
 2. Praktilised vaatlused, limuste kodade määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine (õpilased töötavad paaris või individuaalselt).

Vahendid: malakoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid, nihik/ nihkmõõdik); „Eesti kojaga maismaatigude määraja“ 2014; „Euroopa magevee-elustik“ 2007.

Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus, invasiivsed võõrliigid, indikaatorliigid.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:12
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud!
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Milvi Talts ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loomad
Märgalad
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse