LOODUSAINETE PROGRAMMIPÄEV 7.-9.kl

Nimi:LOODUSAINETE PROGRAMMIPÄEV 7.-9.kl
Kirjeldus:

Loodusalane programmipäev on suunatud üldhariduskooli 7-9 klassi õpilastele, kus ühe koolipäeva vältel on õpilastel võimalus kinnistada/täiendada teoreetilisi teadmisi läbi praktiliste tegevuste ja aktiivõppe meetodite.  Programmipäevad on kooskõlas Põhikooli riikliku õppekava III kooliastme loodusainete ainevaldkonnaga ja  üles ehitatud  4 õppeaine vahel: keemia, füüsika/astronoomia, bioloogia ja geograafia.

Üks klass (kuni 27 õp) saab valida  3 õppeprogrammi nelja erineva õppeaine  vahel. Keemia, geograafia  ja bioloogia programmi läbiviimisel jaotatakse klassikomplekt kahte õppegruppi, õppetöö füüsika/astronoomia programmil planetaariumis toimub ühele klassikomplektile korraga. Programmipäeva pikkus on 4,5 h  millest õppetöö kestvus 5 ak.

Õppeprogrammide valik programmipäeval õppeainete kaupa:

 • keemia 2×45 min;
 • bioloogia või geograafia 2×45 min;
 • füüsika/astronoomia 1×45 min.

Õppetöö vahel on ettenähtud 15 minutilised puhkepausid, kus õpilastel on võimalus tutvuda Pernova Loodusmaja püsiekspositsiooni ja näitusega.

Programmide valik 7. klass

 • Keemia
 1. Veeanalüüs
 • Bioloogia/ geograafia
 1. Bioindikatsioon (tiigipüük)
 2. Kala välis- ja siseehitus – kala lahkamine
 3. Mikroskoopia –  taimerakk
 4. Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus
 5. Selgroogsete rühmade võrdlus
 6. Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 7. Kivimiringe
 8. Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 9. STEAM: kaardid ja orienteerumine
 • Füüsika/astronoomia
 1. Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 2. Kosmosetehnoloogiad

Programmide valik 8. klass

 • Keemia
 1. Looduslike objektide analüüs
 2. Veeanalüüs
 3. STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus
 • Bioloogia/ geograafia
 1. Bioindikatsioon (tiigipüük) 
 2. Lülijalgsete rühmade võrdlemine
 3. Mikroskoopia –  taimerakk
 4. Mikroskoopia – seened
 5. Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus
 6. Selgrootute rühmade võrdlus
 1. Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 2. Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale
 3. Kivimiringe
 4. Kivististe määramine
 5. Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 6. STEAM: kaardid ja orienteerumine
 • Füüsika/astronoomia
 1. Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 2. Kosmosetehnoloogiad

Programmide valik 9. klass

 • Keemia
 1. Veeanalüüs
 2. Looduslike objektide analüüs
 3. STEAM: keemilised elemendid ja ainete ehitus
 • Bioloogia/ geograafia
 1. Eesti imetajad: koljudemääramine 
 2. Bioindikatsioon (tiigipüük) 
 3. Mikroskoopia – rakkude mitmekesisus
 4. STEAM: Inimkeha kui tervik 
 1. Eesti kivimid ja geoloogiline ehitus
 2. Kiirgusega seotud keskkonnaprobleemid ning ohud Eesti elanikkonnale
 3. Kivimiringe
 4. Kivististe määramine
 5. Orienteerumine kaardi, kompassi ja GPSi abil
 6. STEAM: kaardid ja orienteerumine
 • Füüsika/astronoomia
 1. Astronoomia internetis, nutiseadmetes
 2. Kosmosetehnoloogiad

Õppemeetodid: programmides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: teema tutvustus, kordamine, selgitus, vestlus, arutelu, vaatlus, katse, demonstratsioon, individuaalne- ja rühmatöö, aktiivõppe meetodeid. Õppemeetodite valikul on arvestatud õppeprotsessi eesmärke, õpiväljundeid ja õppetöö spetsiifikat.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):4,5 h
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:27
Juhis õpetajale:Soovituslik – õpetaja tutvustab eelnevalt õpilastele programmi sisu ning annab neile teoreetilised põhiteadmised valitud teemadel.
Innustab õpilasi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgib, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt.
Vajadusel täidab programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Vastavalt programmide valikule ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud.
Õppehoones vajalikud vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask, Elina Jantson, Karin Klaus, Aarne Paul
Maksumus:Hind kujuneb hinnapakkumise alusel, võimalik tellida lisateenuseid (majaekskursioon, toitlustus jpm).
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:jätkusuutlik areng
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Maailmaruum
Maavarad
Meeled ja taju
Nutiseadmed
Õhk
Putukad
rabad
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
toiduvõrgustik
Turvas
Veekogud
Toimumise aeg:Õppeperioodi vältel (september-juuni) va koolivaheajad ja riiklikud pühad või juhul kui ei ole sõlmitud teisi omavahelisi kokkuleppeid.
Sisestamise kuupäev:03.03.2020


Logi sisse