Looduses liikumine, käitumine ja vaatlemine

Nimi:Looduses liikumine, käitumine ja vaatlemine
Kirjeldus:

Et loodust hoida, tuleb teda kõigepealt mõista ja tunda; mida süvenenumalt, seda lähedasemaks ta meile saab. Unustada ei tohiks sedagi, et loodus eksisteerib, elab oma elu suurepäraselt päris ilma inimeseta, vast isegi paremini kui meie hoole ja kaitse all. Matka eesmärk on õpetada õigeid looduses liikumise ja käitumise viise.

Vastavalt sihtgrupile kasutatakse mitmesuguseid aktiivõppe meetodeid, näiteks õuesõpe, juhtumiuuringud, arutelud, grupitöö, rollimängud, dilemmaprobleemide lahendamine.

Täpne ajakava lepitakse kokku tellijaga.

Programmi ülesehitus:

 • Saabumine sihtkohta. Programmi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Programmi läbiviimine maastikul.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Soovi korral lõke ja kerge eine (osalejad ise võtavad kaasa).
 • Tagasisõit.

Vastavalt osalejate vanusele lepitakse kokku 3-4 põhiteemat, mida programmi raames käsitletakse:

 • Loeng ja vestlus igaühe õigusest liikumisel maastikul, veekogu kallastel, veekogudel, eramaadel ning loodusandide korjamisel.
 • Õpitakse rännakule minekuks valmistumist, erinevatel maastikuelementidel liikumist, üldisi tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõudeid.
 • Õpitakse looduse hoidmist näidete varal, nagu matkadel laagri valik, lõkkekohtade ettevalmistamine ja lahkudes peatuskohal olevate inimtegevuse jälgede kaotamine.
 • Puudutatakse metsa eksimisel tekkinud situatsioone, keha reaktsioone sellistes olukordades ja inimese käitumismalle.
 • Matka käigus tehakse korduvalt peatusi ja juhitakse osalejate tähelepanu metsloomade tegevuse jälgedele ja ümbritsevatele taimedele. Selgitatakse, millised neist kõlbavad söögiks, millised haiguste raviks, millised on mürgised, mida saame teha nende kaitseks?
 • Soo kui puhta vee reservuaar ja hinnaline loodusvara.
 • Vaadeldakse valesti valitud matka- või piknikulõkkest tulenevaid kahjusid loodusele.

Õppimise tulemused:

 • Osalejad oskavad õigesti mõelda ja looduses käituda.
 • Matkal osalenu on looduskeskkonna saastamisel väiksema riskifaktoriga.
 • Peale matka läbimist oskavad osalejad hinnata matkadel või metsas liikumisel inimtegevuse tagajärjel tekkivaid ohte loodusele ning teavad üldisi ohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, keskkonnakaitsenõudeid.
 • Peale matka läbimist teab osaleja ohutusnõudeid liiklusvahendiga looduses liiklemisel, igaüheõigusest liikumisel maastikul, veekogu kallastel, veekogudel ning loodusandide korjamisel.
 • Osaleja oskab hinnata puhast vett, selle tähtsust.

Seos õppekavaga:

Programmi saab kohandada sobivaks kõikidele kooliastmetele, et see kinnistaks eelnevalt õpitut (õppesisu). Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):3-5 tundi olenevalt käsitletavate teemade arvust ja vanusegrupist. NB! Programmi on võimalik kohandada ka mitmepäevaseks looduslaagriks.
Läbiviimise koht:Õppeprogramm viiakse läbi looduses. Läbiviimise asukoht: Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast) * Programmi saab läbi viia ka teistes kohtades vastavalt tellija (kooli) soovile ning täpne toimumise koht lepitakse eelnevalt kokku. Oleks soovitav, kui ühe sõiduotsa transpordile ei kulu üle tunni.
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Soovitused programmist osavõtjale:

- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus.
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:150 eur/grupp (kuni 25 osalejat)
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Loodusnähtused
Loodusseadused
Loomad
Märgalad
Meeled ja taju
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Programmi saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:05.02.2018


Logi sisse