Looduses on nii palju põnevat

Nimi:Looduses on nii palju põnevat
Kirjeldus:

Eesmärk: Toetada koolis õpitud teoreetilisi oskusi praktiliste katsetega  ning seostada neid igapäevaeluga

Teemad:

 • soojusülekande vormid (soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus)
 • soojushulk, kalorimeeter, termos
 • aineosakeste kiiruse ja temperatuuri seos, temperatuuri mõõtmine
 • aine agregaatoleku muutmine (sulamine ja tahkumine; sulamissoojus, aurumine ja kondenseerumine, keemissoojus)
 • elektriline vastastikmõju (elektri laeng, elementaarlaeng, elektroskoop, elektriväli, juht, isolaator)
 • elektrivool (elektrivool metallis, el.vool vedelikes, el.vool gaasides, el.voolu toimed, voolutugevuse mõõtmine ampermeetriga)
 • vooluring ja selle koostamine
 • Ohmi seadus (elektritakistus, reostaat)
 • jada- ja rööpühenduse koostamine ja uurimine
 • elektrivoolu töö ja võimsus (erinevate elektritarbijate voolu töö ja võimsuse mõõtmine)
 • elektriohutus
 • magnetism (püsivmagnetid, magnetnõel, magnetväli, elektromagnet, kompass)
 • aine ehitus (molekulide vahelised tõmbe- ja tõukejõud, nende avaldumine)
 • aatom (elektronide liikumise jälgimine, prooton, neutron, aatomituum)
 • valguse teke (Bohri aatom, valguse kiirgumine ja neeldumine)
 • tuumareaktsioonid (tuuma jõud, radioaktiivne lagunemine, energia vabanemine tuumareaktsioonis)
 • looduskaitse
 • astronoomilised uurimismeetodid (galaktiga, täht, päikeseteleskoop, teleskoop)
 • päikesesüsteem (planeet, kaaslane, komeet, meteoor, aastaaegade vaheldumine, Kuu faaside teke)

 

Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tähetorn Orion
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Tähetorn Orion, õppeprogramm toimub siseruumides
Lisainfo:info@tahetorn.eu
Maksimaalne grupi suurus:27
Juhis õpetajale:Õppeprogrammi aja sisse on arvestatud söögipaus. Toidukott einepausiks endal kaasa võtta.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Oskar Noorkõiv, Anelle Noorkõiv
Maksumus:100 €
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Toimumise aeg:Õppeaasta jooksul, olenemata aastaajast
Sisestamise kuupäev:05.02.2016


Logi sisse