Looduskaitse Eestis ja Jõgevamaal

Nimi:Looduskaitse Eestis ja Jõgevamaal
Kirjeldus:

Eesti looduskaitset tutvustava õppeprogrammi kaudu saavad õpilased teadmisi looduskaitse korraldusest Eestis, kaardi ja ettekande abil tutvutakse Jõgevamaa looduskaitse objektidega.

Programmi kirjeldus pikemalt

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:koolis või looduskeskuses
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Märgalad
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse