LOODUSKAITSEST RAPLAMAAL

Nimi:LOODUSKAITSEST RAPLAMAAL
Kirjeldus:

Õppeprogrammis tutvustatakse:

  • looduskaitse põhimõtteid
  • kaitsealade tüüpe, kaitsealuseid üksikobjekte
  • Raplamaa kaitsealasid ja looduskaitsealuseid üksikobjekte koos nende väärtustega
  • põgusalt looduskaitsega seotud asutusi ja nende töökorraldust (looduskaitselise töö planeerimine, korraldamine, elluviimine ja järelvalve jms)
  • teavet, mida on vaja teada ja teha enne kaitsealade külastamist looduses.

Õppeprogrammi eesmärk:

Osalejad saavad aru looduskaitse põhimõtetest ja eesmärkidest, teavad kaitstavate alade ja objektide tüüpe Raplamaa näitel. Väärtustavad loodushoidu ning tahavad osaleda selles.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):1-2h
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:14.01.2018


Logi sisse