KEEMIA: LOODUSLIKE OBJEKTIDE ANALÜÜS

Nimi:KEEMIA: LOODUSLIKE OBJEKTIDE ANALÜÜS
Kirjeldus:

Soovituslik 8.-9. kl, gümnaasium

Eesmärk:

  1. oskab kasutada erinevaid labori vahendeid keemiliseks analüüsiks ja järgib labori ohutusnõudeid;
  2. oskab erinevaid analüüsi meetodeid;
  3. saab teadlikumaks keemilise analüüsi võtete kohta ja looduslikes objektides sisalduvate komponentide kohta.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga: keemia ainekava: millega tegeleb keemia; molekulid ja ioonid.

Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum.

Praktikumi osad:

  1. Laborivahendite tutvustamine.
  2. Keemilise reaktsiooni tunnuste ja tingimuste meenutamine.
  3. Looduslike objektide keemilise koostise uurimine, sellega seoses lahuste teema käsitlemine.
  4. Taimede keemilise koostise uurimine.

Metoodika selgitus – erinevate katioonide ja anioonide olemasolu on võimalik tuvastada mitmeti. Kõige lihtsam on selle jaoks läbi viia keemilisi reaktsioone, mille tulemusena leiavad aset meelte abil hästi jälgitavad muutused: värvuse muutus, sademe teke, gaasi eraldumine, lõhna teke vm.

Töö põhietapid: õpetaja viib läbi kvalitatiivsed reaktsioonid sooladega. Õpilane viib läbi etteantud proovi analüüsi. Õpilane vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused.

Vahendid: tiiglitangid; piirituslamp; statiiv; lehter; filterpaber; keeduklaasid; pipett; katseklaasid; karbonaate sisaldavad looduslikud objektid; puu-, maitsetaimede, lillede või salatilehed; okaspuu oksad; puu- ja juurviljad; toiduõli; kalamaksaõli; C-vitamiin; äädikhape; soolhape; KSCN lahus; oblikhape; ammooniumfosfaadi lahus; katseklaasi hoidja, katseklaasi statiiv.

Otsingusõnad: looduslike objektide analüüs, katioon, anioon, keemiline reaktsioon, ioon.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:16
Juhis õpetajale:Kaasas oleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Ly Suursild
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse