Loodusõpe vulisevas Kukka allikasoos

Nimi:Loodusõpe vulisevas Kukka allikasoos
Kirjeldus:

Allikasood on väikesed, aga imelised. Suurimaks allikasooks Eestis peetakse Kukka allikasood. Soo on peidus kunagisele karjamaale kasvanud metsas ja avaneb eriilmeliste laikudena. Kevaditi katab maapinda soliseva kihina vesi, mis koondub allikalistesse ojakestesse. Lubjarikas põhjavesi loob suure liigirikkuse. Paiguti värvib sooraud taimede varred punaseks ning ojadest võib leida hallikas-valget allikalupja. Kukka soos kasvab palju orhideeliike.

Sellises soos õpime koos madalsoo tunnuseid, seal kasvavaid taimi, otsime loomade tegutsemisjälgi ja räägime inimese mõju loodusmaastikele.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida.

Seos õppekava teemadega: soo, raba, allikalubi, allikad, taimed, loomad, kooslused, liigirikkus, pärandmaastikud, looduskaitse.

Õppeprogramm toimub Palade looduskeskuses ja Kukka allikasoos (looduskeskusest umbes 800 m).

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Palade loodushariduskeskus
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Märgalad
Putukad
Taimed
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Programmi läbiviija:Palade Loodushariduskeskus
Kestus (tundides):2-3 tundi
Maksimaalne grupi suurus:20
Läbiviimise koht: Palade looduskeskuses ja Kukka allikasoos (looduskeskusest umbes 800 m).
Toimumise aeg:Aprillist oktoobrini.
Juhis õpetajale:Osalejatel võiksid olla soos liikumiseks sobivad jalanõud
Maksumus:40.00 €
Lisainfo:Kontakt: paladelhk@gmail.com , mobiil +37253422087
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:01.02.2016


Logi sisse