Looduspäev Soomaal gümnaasiumile

Nimi:Looduspäev Soomaal gümnaasiumile
Kirjeldus:

Tegevus koosneb kolmest blokist.

Sissejuhatus programmi

I       Loodus- ja kultuuripärand: retk erinevate ülesannetega ja peatustega Tipu kultuuriloolisel matkarajal, loodusvaatlus, grupitöö, kaardi lugemine, matkaoskused, toit loodusest

Lõunapaus

III   Töötuba valikul:

Variant 1: Säästev ehitus (savimaja ja päikesepaneelid), sissejuhtus ja praktiline tegevus

Variant 2: LandArt (kunst looduses ja loodusega), tutvustus ja praktilised tegevused

Tulemuste esitamine ja päeva kokkuvõtte.

Õppemeetodid: rühmatöö, praktiline tegevus, uurimisõpe, meeskonnamäng,  matk, arutelu

Seotus õppekavaga:

Seotus õppekavaga: 

2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“
Ökoloogia
Keskkonnakaitse
Ühiskonna areng ja üleilmastumine
Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):kuni 5 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Looduskool
Maksumus:150 EUR
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:12.02.2016


Logi sisse