Loomade ja inimese talvenipid

Nimi:Loomade ja inimese talvenipid
Kirjeldus:

Õpitulemus:

 • õpilane tunneb lindude ja loomade aastaaegade vaheldumisest tingitud käitumist (ränded, eluviisi muutus, talveuni jne);
 • teab mida võib viia metsloomadele ning anda lindudele toiduks;
 • oskab seostada inimeste ja loomade talvist käitumist.

Tegevused:

 1. Loeng ja arutelu metsloomade, lindude ja inimeste talvisest käitumisest:
  • Loomade ja inimeste talvised nipid;
  • Lindude käitumine ja meil talvituvad linnud;
  • Loomade ja lindude toitmine.
 2. Lindude söögimaja meisterdamine (programmi kestus 2*45 min).

Seos õppekavaga:

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava Loodusõpetuse ainekava 1.-3. klassile:

 • 2.4. Organismid ja elupaigad;
 • 2.8. Organismide rühmad ja kooselu.

Loodusõpetuse ainekava 4.–6. klassile:

 •  2.4. Elu Maal.

Põhikooli lõpetaja õpioskused:

 • õpib tundma levinumaid Eesti elukooslusi ja bioloogilisi liike;
 • oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest;
 • suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist.
Maakond:Võrumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Võrumaa)
Kestus (tundides):45 min või 2*45 min
Läbiviimise koht:Sisetingimustes (koolis)
Lisainfo:helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Linnud
Loomad
Meeled ja taju
Toimumise aeg:Talvisel perioodil
Sisestamise kuupäev:16.01.2019


Logi sisse