LOOVAD MÄNGUD TAIMEDEGA

Nimi:LOOVAD MÄNGUD TAIMEDEGA
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab ja tunneb vähemalt 5-10 taime (vastavalt vanusele);
  2. oskab teha taimetrükki, valides ning kasutades sobivaid töövahendeid ja –võtteid.

Seos õppekava üldosaga ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldoskustega: aitab õpilases tekitada ning suurendada loodus- ja loovushuvi praktiliste tegevuste kaudu. Toetab kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse- ja kodanikupädevuse, õpipädevuse ja suhtluspädevuse kujunemist. Alushariduse üldoskused: kujundab tunnetus- ja õpioskusi ning sotsiaalseid oskusi.

Seos ainekavaga ja ainevaldkondadega: loodus- ja tööõpetuse ainekava – taimed ja nende ehitus. Alusharidus: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika.

Programmi käik: õppetöö kahes osas sissejuhatus/ teadmiste kontrollimine ja praktiline töö:

Sissejuhatus:

  1.  teadmiste kontrollimine taimedest;
  2. õpilased/ lapsed jagatakse teadmiste järgi kahte õppegruppi.

Teema arendus:

I osa – õpime tundma taimi, nende ehitust, korjame trükkimiseks sobivaid ja/või vaatleme eelnevalt korjatud taimelehti.

II osa – valitud taime lehtedega paberile pildi trükkimine.

Kokkuvõte: valminud  trükitöö analüüs – milliseid taimi kasutati/ ristsõna täitmine (1.-4. kl).

Vahendid: ettekuivatatud taimed, ristsõna, taimede näidispildid.

Maksumus: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale

Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055

Lisainfo: kaasasolevate täiskasvanute roll: õpilaste/ laste innustamine aktiivselt tegevustes  osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

Muu oluline teave: kui lepitakse kokku, et õppetöö toimub osaliselt hoovialal, siis jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Otsingusõnad: taim, taime ehitus, taimeleht, taimetrükk.

 

 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Rohenäpu klass, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kui lepitakse kokku, et õppetöö toimub osaliselt hoovialal, siis jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Evelin Nigula ja Taivi Künnap (keelekümblus õppe võimalus)
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Kooslused
Muld
rabataimed
Taimed
Toimumise aeg:oktoober-juuni (juuli-september kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse