Maastik mäletab

Nimi:Maastik mäletab
Kirjeldus:

Mis on maastik? Kas ainult ilus vaade või midagi veel? Kas maastiku alla kuuluvad ka  seal paiknevad hooned ja rajatised? Mis annab maastikule väärtuse? Mida maastik meile räägib? Kuidas välja lugeda seda, mida maastik mäletab?

Räägime maastikust, õpime nägema maastikus peituvaid vihjeid varasemale ajale ja toimunud sündmustele, arutleme nende teemade üle ja lahendame ka mõned ülesanded.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:Kool, klassiruum
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodusnähtused
Maastikud
Meeled ja taju
Põllumajandus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:novembrist märtsini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse