Maastik mäletab

Nimi:Maastik mäletab
Kirjeldus:

Mis on maastik? Kas ainult ilus vaade või midagi veel? Kas maastiku alla kuuluvad ka  seal paiknevad hooned ja rajatised? Mis annab maastikule väärtuse? Mida maastik meile räägib? Kuidas välja lugeda seda, mida maastik mäletab?

Räägime maastikust, õpime nägema maastikus peituvaid vihjeid varasemale ajale ja toimunud sündmustele, arutleme nende teemade üle ja lahendame ka mõned ülesanded.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Kool, klassiruum
Lisainfo:lahamaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Maastikud
Märgalad
Meeled ja taju
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Veekogud
Toimumise aeg:novembrist märtsini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse