Maastike killustumine ja mitmekesisuse kaitse (Gümnaasium)

Nimi:Maastike killustumine ja mitmekesisuse kaitse (Gümnaasium)
Kirjeldus:

Programm koosneb kahest blokist.

 I       Ehitada või mitte ehitada?

Teemad:    Planeeringud ja erinevate osapoolte rollid protsessis, huvide kaitse, ehitustegevuse mõju loodusele, looduskaitse väärtused

Metoodika: lühike esitlus, rollimäng, rühmatöö, teksti analüüs, arutelu, simulatsioon maastiku killustamisest ja liikide levimisest

Läbiviimise koht: Tipu õuealal või vabaõhuklass

Lõunapaus lõkke tegemisega

II      Mitmekesine maastik

Teemad:    Maastikulised muutused ajas ja ruumis, maastike mitmekesisus ja selle väärtus, kooslused ja elupaigad, looduskaitse, NATURA 2000 võrgustik ja liigikaitse

Metoodika: Rühmatöö ülesannete lahendamiseks, maastikumäng, meeskonnatöö mäng, kaardi lugemine ja analüüs

Läbiviimise koht: orienteerumine Tipu maastikul kaardi ja kompassi abil

Päeva kokkuvõte

Seotus õppekavaga: 

2.2.4.1. I kursus „Rahvastik ja majandus“
2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“
Ökoloogia
Keskkonnakaitse
Ühiskonna areng ja üleilmastumine
Maakond:Viljandimaa
Keskus:Tipu Looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Tipu Looduskool
Lisainfo:e-mail: info@tipulooduskool.ee telefon: +372 53536961 www.tipulooduskool.ee
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:MTÜ Tipu Loodskooli juhendajad
Maksumus:150
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:mai-oktoober
Sisestamise kuupäev:08.02.2017


Logi sisse