Maastikumäng looduses

Nimi:Maastikumäng looduses
Kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk: osalejad saavad ülevaate Alam-Pedja looduskaitseala ühest õpperajast. Õpivad jälgima ja võrdlema maastikku ja kaarti ning tuletavad meelde oma erinevaid teadmisi looduskaitsest, elustikust, looduses käitumisest.

Õppeprogrammi sisu: osalejad jagatakse gruppidesse ja meeskondadele antakse kätte vajaminevad vahendid (tööleht, kaart, kompass, kirjutusalus, kirjutusvahend). Rajale on eelnevalt üles seatud punktid küsimuste ja tööjuhistega. Loodusvaatlusi tehes lahendatakse erinevaid ülesandeid nii koosluste kui ka looduskaitse ja säästva arengu kohta. Programmi käigus saab tutvuda erinevate kooslustega ning küsimuste kaudu püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike. Tähelepanu pööratakse ka tekstide lugemisele ja loetust arusaamise- ja meeldejätmisoskustele.

PROGRAMMILEHT Maastikumang looduses

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Alam-Pedja looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):3-4
Läbiviimise koht:Alam-Pedja looduskaitsealal olevad õpperajad - Selli-Sillaotsa (3,5 km) ja Kirna matkarada (6,8 km)
Lisainfo:52 73 340; 7334162, piret.valge@keskkonnaamet.ee.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Vajalikud eelteadmised ja oskused: vajalik oskus ja tahe looduses grupina liikuda, tegutseda, õppida. Soovitavalt võiksid osalejad tunda kompassi.
Ettevalmistavad tegevused: enne õppepäevale sõitu selgitada osalejatele välitingimustesse ilmaga kokku sobiva riietuse ja jalanõude tähtsust ning häälestada osalejaid õuesõppeks. Vajadusel kaasa võtta toidupakk ja sääsetõrje vahend. Õppeprogrammile tulles võtta kaasa täidetud ja grupi saatja poolt allkirjastatud registreerimisleht. Registreerimislehe, tagasiside andmise lingi ja õpetaja meelespea leiate Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppeprogrammid/.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Piret Valge
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Toimumise aeg:Kevad, suvi, sügis
Sisestamise kuupäev:07.09.2015


Logi sisse