Maastikumäng – paranda vead!

Nimi:Maastikumäng – paranda vead!
Kirjeldus:

Programmi eesmärk: õpilased oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele küsimustele. Samuti otsustada, kas antud juhised vastuse leidmiseks või vastus on õige või vale.

Programmi käigus lähevad lapsed gruppidena rajale, neile antakse varustuseks kaardid ja kompassid ning küsimused, millele nad peavad vastused leidma. Aga osad küsimused on valesti püstitatud ja ka leitavad vastused võivad olla valed. Nii on õpilaste ülesandeks ka valed väited ära parandada.

Tagasiside: pärast raja läbimist ja vastuste leidmist, arutab juhendaja õpilastega vastused läbi. Kõige paremad vastajad saavad lõpuks ka auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, avastusõpe

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Käsmus
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub välitingimustes, siis riietus peab olema ilmastikule vastav.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool
Maksumus:150 eurot klassi kohta
Sihtrühm:8 - 9 klass
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loomad
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Toimumise aeg:septembrist novembrini ja aprillist juunini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse